Hvor stort ordforråd kan PODD gi tilgang på?

Det finnes ingen begrensning i hvor mange ord et PODD-oppsett kan inneholde. De ulike versjonene inneholder et utvalg ord og språklige funksjoner som er tilpasset det språklige nivået de er beregnet for, og som alltid kan (og skal) utvides og tilpasses den aktuelle brukeren. PODD gir en ramme for å systematisere det ordforrådet som man selv utvider og legger til, og uten noen begrensning.

Siden systematikken og det språklige innholdet i PODD gir en ramme som følger barnets språkutvikling, vil man også gradvis kunne bygge gode forutsetninger for å tilegne seg lese- og skriveferdigheter. I PODD kan man alltid kombinere symbolinnhold med å skrive i tastatur. Å kunne skrive gir ASK-brukere gode muligheter for å kunne uttrykke seg raskt og presist.

Det er ikke uvanlig at PODD-brukere med godt utviklede språk-/lese- og skriveferdigheter benytter en kombinasjon av symboler i PODD-strukturen og fri skriving i tastatur. Noen velger å gå over til et innhold hvor tekstproduksjon er deres hovedmåte å kommunisere på. Andre velger å beholde symbolinnholdet i sitt PODD-oppsett og bruke det i kombinasjon med tastatur, kanskje for å ha et raskere tilgang til noe av det symbolbaserte innholdet. 

Tillbake til PODD - oversikt