Hvordan kan veien fram til selvstendig kommunikasjon se ut?

PODD inneholder et bredt spekter av oppsett som er tilpasset alle språklige nivå. De oppsettene (både i bok og elektroniske versjoner) som er laget for mennesker som befinner seg på tidlige stadier i kommunikasjonsutviklingen, har et innhold som er tilpasset det. Med både utvalg av ord, og kun noen få grammatiske funksjoner, og som er knyttet til den funksjonelle navigeringen (f.eks «Jeg vil si noe – det har skjedd» som en måte å indikere fortid). I disse versjonene er det også en utstrakt bruk av pragmatiske setningsstartere. Disse er direkte knyttet opp til navigering, noe som gjør at man hele tiden blir guidet til et ordforråd som mest sannsynlig representerer det utvalget som man har behov for. Et eksempel: Ved å starte med den pragmatiske setningsstarteren «Noe er galt» får man tilgang til et aktuelt utvalg av beskrivelser som kan gjelde når det er noe som ikke er bra. F.eks følelsesmessige beskrivelser, og nye setningsstartere som f.eks «Jeg har vondt». Når man har angitt «noe er galt – jeg har vondt» er det mest sannsynlig at man ønsker å indikere hvor man har vondt. Derfor går navigeringen da automatisk til en side med kroppsdeler.

Etter hvert som man tilegner seg høyere språkkunnskap og kommunikasjonsferdigheter, får man tilgang til et større og mer nyansert ordforråd. Flere grammatiske funksjoner blir også lagt til etter hvert. Dette følger barns naturlige språkutvikling. På samme måte som at vi ikke forventer at en 2-3-åring skal snakke fullstendig grammatisk riktig, så gjør vi heller ikke det i de PODD-versjonene som er tilpasset tilsvarende språklig nivå. De pragmatiske setningsstarterne fjernes også gradvis. Som et mellomsteg er de tilgjengelige for å kunne benyttes som forklarende strategier (sette samtalepartneren på sporet, presisere, oppklare misforståelser, etc), men de benyttes ikke som navigeringsstruktur. Og når de språklige ferdighetene er enda høyere, har man tilgang til et så stort ordforråd og en så høy fleksibilitet i innholdet at man selv bygger opp alt innhold man vil formidle helt fritt – gjerne ord for ord. Da har man ikke lengre samme behov for den raske tilgangen til setningsstarterne. På dette nivået har man også tilgang til fullstendige grammatiske funksjoner, som gjør at man vil kunne uttrykke seg med presise og språklig riktige formuleringer. 

Tillbake til PODD - oversikt