Hvorfor er det samtalepartneren som blar i boka?

Det er flere faktorer som gjør at det er anbefalt at samtalepartneren foretar selve blaingen i boka.

For noen barn kan motoriske forutsetninger gjøre det vanskelig. Konsentrasjonsmessig kan det også være nyttig å fjerne et element; ved å ikke måtte bla selv kan barnet ha fullt fokus på hva man ønsker å kommunisere, i stedet for å måtte dele oppmerksomheten mellom hva man vil si og hvor i boka man må navigere. Ved å definere at det er samtalepartneren som blar, så er det også enklere å alltid holde på at det er valg på den siden man står på som angir hvor i boka man skal gå videre. En PODD-bok er ikke laget for å bla fra side til side og lete seg fram til aktuelt symbol; det er systematikken i den pragmatiske navigeringen som hele tiden skal tilby relevant innhold.

Selv om det er samtalepartneren som utfører selve blaingen, er det viktig å merke seg at det alltid er barnet som har styringen. Det er alltid valget på den aktuelle siden som definerer hvor man skal navigere videre i boka. Den som blar – altså samtalepartneren – er dermed kun en forlenget arm. 

Tillbake til PODD - oversikt