Hva med PODD til personer med autisme?

Språk og kommunikasjon er en stor utfordring for personer med autisme.

Det er dokumentert at mellom 30 - 50% av personer i autismespekteret aldri vil få et talespråk som dekker basisbehovet i hverdagen (National Research Council, 2001). De har behov for supplerende kommunikasjon, slik at de kan gjøre seg forstått. Med PODD får de et systematisk oppbygget symbolvokabular, tilpasset individuelle behov og forutsetninger. De får tilgang til et stort ordforråd, og kan kommunisere spontant hva de vil - når de vil.

PODD har en rekke enkle, men effektive funksjoner for å effektivisere manøvreringen. Dette gjør at brukerne selv kontrollerer retningen kommunikasjonen tar. For brukere i autismespekteret vil PODD-bokens første side normalt inneholde setninger om adferd eller omgivelser, og samtalepartneren får på den måten kontekstuell informasjon relatert til samtalen. Videre gir boken et forutsigbart vokabular i alle kategorier. En del symboler vil finnes flere steder i boka, for å redusere antall sideskift.

En PODD-bok er tilpasset individets behov og forutsetninger. Antall symboler personene klarer å håndtere per side varierer, avhengig av hans eller hennes visuelle, kognitive og fysiske forutsetninger.

Det finnes mange eksempler på at barn med autisme blir roligere når de opplever å bli hørt og forstått ved bruk av PODD kommunikasjonsbøker. For mennesker som har vansker med å forstå tale, vil også PODD-boken være en god støtte, ved at samtalepartnere kan bruke innholdet i boka for å visualisere hva man ønsker å formidle til barnet. 

Tillbake til PODD - oversikt