Hvor tidlig kan man starte med PODD?

Hvor tidlig kan man starte med PODD? Hva om barnet enda ikke kan symbolene?

Personer med komplekse kommunikasjonsbehov trenger et omfattende vokabular slik at de kan si det de ønsker å si, til den de ønsker å si det, når de selv vil. For å komme i gang er det viktig at alle støttepersoner bruker systemet så mye som mulig og så tidlig som mulig, slik at symbolene får mening. Etterhvert vil personen selv i økende grad selv bruke systemet. 

Tidligere var det vanlig å tenke at man skulle starte med kun noen få piktogrammer, og gradvis bygge på etter hvert som etterspørselen steg. I dag spør vi oss hvor forskningen som underbygger denne tesen finnes? Dette er ikke måten barn tilegner seg nye ord og språk på (Professor Mirenda, 2014). Hvis vi skal lære oss et språk, behøver vi et bredt spekter som representerer et robust vokabular, og et system som lærer oss å sette ordene sammen i ulike situasjoner. Dette gjelder ved alle former for læring av språk – både verbalt og visualisert med symboler, både ved læring av morsmål og andre-/tredjespråk. Vi behøver både adjektiv, verb, adverb, pronomen, preposisjoner, konjunksjoner og substantiv.

Det finnes ingen forskning som tilsier at man kun skal starte med noen få symboler. Det viktige er at vokabularet er robust og godt systematisert. 

Tillbake til PODD - oversikt