Hvorfor trenger man både en PODD-bok og en elektronisk PODD-versjon?

Alle personer som bruker ASK trenger en kommunikasjonsbok for å sikre at de har en metode for å kommunisere til enhver tid og i alle situasjoner. Flere systemer gir et barn muligheter for å velge den mest effektive / foretrukne metode de har tilgjengelig for å kommunisere i enhver situasjon. Det er ulike fordeler ved bruk av high-tech og low-tech ASK-hjelpemidler.

En kommunikasjonsbok vil aldri gå tom for strøm eller ha dårlig lesbarhet p.g.a. ytre faktorer som sterkt sollys og fukt. Noen barn er også bare i stand til å betjene et elektronisk ASK-hjelpemiddel i bestemte posisjoner eller med et helt bestemt fysisk oppsett av utstyret. Et low-tech system kan være lettere tilgjengelig enn et avansert kommunikasjonshjelpemiddel, spesielt for yngre barn. I tillegg har den også en mindre kostnad.

Noen barn lærer om menneskelig samhandling og formålet med kommunikasjonen når de bruker kommunikasjonsbøker som blir støttet av en såkalt «smart partner». Fokuset flyttes fra å være i et «samspill» med et hjelpemiddel til å kommunisere med en partner. Ved å bruke en kommunikasjonsbok i papir må partneren være nær barnet for å lese meldingen.

Ord som benyttes for å påkalle oppmerksomhet (f.eks «hallo» er bevisst ikke inkludert i PODD-bøkene. Dette fordi det uansett er viktig at barnet lærer å påkalle oppmerksomhet uten å være avhengig av et hjelpemiddel, enten ved å bruke lyder eller ved f.eks å vinke. Parallelt med læring av språk og kommunikasjonsferdigheter ved bruk av PODD, trener man derfor på et tidlig utviklingsstadium målrettet med å utvikle motorikk eller lydproduksjon for å kunne påkalle oppmerksomhet.

En elektronisk PODD-versjon har funksjon for opplesing av tale, og gir derved mulighet for å snakke med folk på avstand. Den vil derfor inneholde hilsener, forhåndslagrede meldinger, fraser osv. Prinsippene for organisering av ordforrådet i elektroniske PODD-versjoner er likt som low-tech systemene. Siden de samme mønstrene benyttes for navigering og organisering, vil man enkelt kjenne igjen strukturen mellom bok og maskin.

Fordelen med et high-tech-system er at det ikke finnes noen fysiske begrensninger på antall sider og symboler. Det er dermed enklere å sikre seg at brukerne får tilgang til alle ordene og sidene de har bruk for etter hvert som de får større ordforråd. En PODD-bok i papir vil få ekstra vekt når det legges til sider. Det er naturlig nok ikke reelt ved bruk av elektronisk PODD.

På samme måte som med en fysisk PODD-bok, bør fokuset ved bruk av elektronisk PODD være på interaksjon mellom barnet og samtalepartneren, i naturlige situasjoner (Linda Burkhart). Riktig opplæring og nærvær av et støttende læringsmiljø er avgjørende uansett hvilket ASK-hjelpemiddel som benyttes, og barnet må læres opp til å kunne betjene begge systemer.

Tillbake til PODD - oversikt