Hvorfor skal man bruke PODD?

PODD-systemet har fokus på en naturlig språkutvikling, der det visuelle brukes på lik linje med det verbale. Barnet ser symboler og bilder som dekker flere funksjoner, i tett dialog med en samtalepartner som er kjent med PODD-systemet. På denne måten blir læringen på linje med hvordan et barns naturlige språkutvikling foregår.

Det unike med PODD-systemet er at mange av sidene inneholder både verb, adverb, substantiv og adjektiv som kan assosieres til temaet på siden. I tillegg har bøkene setningsstartere og tematiske inndelinger som gjør kommunikasjonen effektiv og dynamisk. Andre kommunikasjonsbøker vil typisk være oppdelt etter kategorier, og dermed gi mindre rom for spontan kommunikasjon.

PODD-bøker etterstreber å til enhver tid ha et stort nok vokabular, som er tilpasset brukeren. Det er viktig at barnet gjennom læringen føler mestring og lyst til aktiv deltakelse. Da behovet vil endre seg i takt med barnets ferdigheter, finnes bøkene i flere forskjellige formater. Det er viktig å bruke PODD i alle situasjoner og så hyppig som mulig, slik at barnets forståelse hele tiden utvikles.