PODD versus andre kommunikasjonsbøker

Hva er forskjellen på PODD og en annen kommunikasjonsbok?

Når det skal lages en kommunikasjonsbok er det utfordrende å sette sammen et oppsett som er effektivt nok, og et vokabular som er bredt nok og i samsvar med brukerens nivå. Når boken etterhvert skal videreutvikles er det også spesielt viktig at barnet får anledning til å utvikle sine språklige ferdigheter, i tillegg til at boken utvides med flere ord. De ulike PODD-bøkene er nøye tilpasset til sine definerte språklige nivå, bl.a med hvilke grammatiske funksjoner som er inkludert eller utelatt, og hvor lange setninger man kan lage. Bøkene inneholder også nivåer for å ivareta språklig utvikling. F.eks har første nivå i 12-boken setningsstarterne «jeg liker» og «jeg liker ikke», mens man på neste nivå slår disse sammen til «jeg synes», og man har deretter tilgang til et mer nyansert ordforråd for å beskrive egne synspunkter.

I PODD kommunikasjonsbøker får du en systematisk tilgang til et aktuelt ordforråd. Dette ordforrådet vil ikke bli skiftet ut, men bygges på etter individuelle behov og forutsetninger. Dette gir mer effektiv læring av flere grunner:

  • Hjernen bygger opp forståelse på bakgrunn av mønstre
  • Hukommelsen kan kun håndtere en begrenset mengde informasjon av gangen
  • Samme plassering og adgang til de samme symbolene støtter utviklingen (Burkhart og Porter 2006)

I de første PODD bøkene ( 12 boken og valgfritt i 40 boken) bruker du pragmatiske setnings-startere som «Jeg ønsker noe», «Jeg liker noe», «Noe er galt» osv.  Dette blir en slags menypunkter, som indikerer det budskapet du ønsker å uttrykke. På den måten får du raskere adgang til et relevant ordforråd, og behovet for tolkning reduseres.       

Tillbake til PODD - oversikt