Rolltalk på intensivavdelingen

Ved Odense Universitetssykehus har det blitt gjennomført et prosjekt hvor Rolltalk har blitt benyttet for pasienter som ikke kan kommunisere med egen stemme. [...] undersøkelser viser at pasientene finner det frustrerende, angstfremkaldende og meget utrygt ikke å kunne kommunisere verbalt. Sykehuset har også erfaringer med at kommunikasjon med kritisk syke pasienter uten tale, ofte blir på pleiere eller de pårørendes premisser. Kommunikasjonen får et ja/ nei- preg, og handler mest om behandling og prosedyrer.