Om Rolltalk

Rolltalk brukes av mennesker med nedsatt taleevne eller motorikk. I tillegg til å være et kommunikasjonshjelpemiddel har Rolltalk muligheter til bl.a. å styre rullestol, TV, radio, lys og varme, åpne dører etc. Rolltalk Designer er programmet som benyttes i Rolltalk, og gir gode muligheter for individuell tilpasning av innhold for kommunikasjon, tilpasset tilgang til internett, skrive e–post eller SMS. Alt kan tilrettelegges med både tekst og⁄eller symboler

Innhold, funksjoner og modellvalg velges ut fra bruken og brukerens kognitive og motoriske nivå. Det medfølger en rekke spesialutviklede oppsett som gjør det enkelt å komme i gang med Rolltalk. Ut fra disse oppsettene kan du over tid bygge ut løsningen med mer avanserte og personlige tilpasninger for kommunikasjon og funksjonalitet.

Styre rullestol

Med Rullestolpakke sammen med Compact Rolltalk kan du styre de fleste elektriske rullestoler, samt justere sittestillingen. Må bestilles separat.

 

Tilpasses den enkeltes behov

Rolltalk-modellene inneholder Rolltalk Designer som er et intuitivt og fleksibelt innholdsprogram. Rolltalk Designer gir en unik mulighet til å tilpasse brukerens personlige hjelpemiddel. Rolltalk kommer både med ferdige brukerprogrammer som gjør det enkelt å komme i gang, og løsninger som gjør det enkelt å tilpasse Rolltalk til den enkeltes behov og ønsker.
Rolltalk Designer sørger for at Rolltalk kan utvikles og endres ut fra brukerens forutsetninger.
PCS Ressurs inngår i Rolltalk Designer