Om Kommunikasjonsnedsettelser

Å kommunisere er å overføre et budskap fra en person til en annen. Å kunne kommunisere er viktig og en selvfølge for de fleste mennesker. Det handler om å formidler behov, vise sin personlighet, å kunne føre en samtale og å ta initiativ. For mange er ikke dette mulig. Det kan finnes mange ulike årsaker til dette, men felles for de fleste med kommunikasjonsvansker, er at de har et ønske og et behov for å kunne kommunisere med andre.

Alternativ och kompletterande kommunikation

Alternativ og supplerende kommunikasjon

Barn, unge og voksne som helt eller delvis mangler tale, vil ha behov for alternative og/eller supplerende kommunikasjonsformer for å gjøre seg forstått. Noen vil ha behov for kommunikasjonsformer som helt erstatter talen, dette kalles alternativ kommunikasjon. Andre har behov for kommunikasjonsformer som kan støtte eksisterende tale som er utydelig eller svak. Dette kalles supplerende kommunikasjon. Alternativ og supplerende kommunikasjon forkortes ofte til ASK.

Ikke bare ASK

Kommunikasjonsstøtte består av mer enn bare ASK i kommunikasjonssituasjoner med andre personer. Mange mennesker har utfordringer i sosiale situasjoner, og kan ha problemer med å forstå hva andre personer sier eller mener. Noen vil ha behov for et kommunikasjonshjelpemiddel som også gir kognitiv støtte i sin kommunikasjon med andre.

Det finnes ingen oppskrift på den perfekte løsningen, men sammen finner vi den beste løsningen for deg.