Hva skal vi gjøre i dag?

Hva skal vi gjøre i dag? Å mestre dagens gjøremål er viktig. Det handler om å kunne påvirke sin egen dag, gjøre egne valg og delta på egne premisser.

MEMOdayplanner

MEMOdayplanner er en elektronisk døgntavle som gir god oversikt over personens aktiviteter. Du kan bruke magnetiske symboler, bilder og konkreter, eller skrive med whiteboardtusj for å vise aktivitetene.MEMOdayplanner gjør tiden mer konkret med en lysprikk eller lysende søyle, slik at personen kan se når på dagen det er og rekkefølgen på det som skal hende. Med MEMOdayplanner blir det lettere å vite om det er natt eller dag. Hvis en våkner om natten, er det lett å se på de blå prikkene hvor mye natt det er igjen. MEMOdayplanner varsler om aktiviteter. Velg om alarmtidspunktene skal blinke eller ikke. Alarm kan videresendes til både personsøker og mobiltelefon.

Timestokken 20 minutter

Timestokken 20 minutter er et hjelpemiddel for personer som ikke forstår den vanslige klokken, som ikke forstår når ting skal skje, eller som ikke forstår hvor lange en aktivitet varer. Timestokken kan telle ned forhåndsinnstilte tidsintervaller, og består av 5, 10, 15 og 20  minutters intervall.

TimeStokken 60 minutter

TimeStokken virker på samme måte som Timestokken 20 minutter men du kan velge mellom tidsintervallene 15, 30, 45 eller 60 minutter. En prikk er tre minutter. TimeStokken kan brukes til å vise varigheten av en en skoletime, matpausen eller hvor lenge det er til barne–TV. Hvor lenge er en halv time? Trykk på den grønne knappen og følg nedtellingen.