Om kognitive funksjonsnedsettelser

Et brukket ben er lett å se, men hvem kan se en persons angst? Mange utfordringer synes ikke på utsiden, og det som for mange mennesker er selvfølgeligheter, kan være en stor utfordring for andre. Det være seg å forstå tid, sosiale relasjoner, å konsentrere seg, eller det å skrive og regne. Det gjør det vanskelig å utføre hverdagslige aktiviteter, og mange får ikke den hjelpen de trenger, da en kognitiv funksjonsnedsettelse ikke nødvendigvis er like synlig som en fysisk funksjonsnedsettelse. Et hjelpemiddel kan gi støtte og hjelp i hverdagen, og bedre livskvaliteten til en person.

Vi på Abilia ønsker at mennesker skal kunne leve et godt og selvbestemt liv. Vi tilbyr derfor smarte løsninger for å gi flere mennesker økt selvstendighet og livsglede.

Under finner du brosjyrer som beskriver kognitive funksjonsnedsettelser i ulike situasjoner i livet.