Om hjelpemidler og funksjonsnedsettelser

En funksjonsnedsettelse er en begrensning forårsaket av skade eller sykdom knyttet opp imot menneskers funksjonsevne. Dette innebærer at man har nedsatt evne til å fungere fysisk, psykisk eller intellektuelt. Det kan påvirke livet ulikt avhengig av funksjonsnedsettelse. Noen mennesker er født med en funksjonsnedsettelse, andre mennesker kan få det senere i livet på grunn av sykdom eller en ulykke. Vi på Abilia utvikler tjenester og produkter som gjør det mulig for mennesker å leve et selvstendig liv. Her kan du lese mer om ulike typer av funksjonsnedsettelse og de hjelpemidler vi tilbyr.