Hvordan skaffe et hjelpemiddel fra Abilia AS

Når du eller noen av dine nærmeste får behov for et hjelpemiddel, tar dere kontakt med kommunehelsetjenesten der dere bor. Det er gratis å låne hjelpemidler.

Vanligvis er det en ergoterapeut, fysioterapeut, PP–tjenesten eller legen din som hjelper deg med å sette fram søknaden. Hvis du trenger hjelpemidler på arbeidsplassen, tar du kontakt med arbeidsgiveren eller bedriftshelsetjenesten. NAV lokalt kan også hjelpe til dersom du er i et attføringsopplegg.

Det er laget hjelpeskjemaer som kan benyttes for å finne egnet hjelpemiddel. Ved å trykke på linken her kommer du rett til NAV Hjelpemiddelsentralens søknadsskjema. Der finner du skjema for området det er naturlig å søke hjelpemidler innen.

Aktuelle skjemaer kan være Data–⁄kommunikasjonshjelpemidler (H08)

Trening og stimulering (H11)

Skjemaene benyttes som vedlegg til søknaden og sendes NAV Hjelpemiddelsentral i fylket ditt.

NAV Hjelpemiddelsentral leverer hjelpemidlene til kommunalt mottakssted. Derfor er det kommunen som til slutt leverer hjelpemidlet hjem til deg.

Du kan også kjøpe hjelpemidler selv direkte fra oss. Ta kontakt på tlf 23289400 eller mail:  info@abilia.no.