Behov for hjelpemiddel

Personer med en nedsatt funksjonsevne kan ha behov for et hjelpemiddel. Nedsatt funksjonsevne omfatter fysiske, psykiske og kognitive funksjoner. Fysiske funksjoner er for eksempel bevegelses-, syns- eller hørselsfunksjon. Med nedsatt psykisk funksjonsevne menes sykdommer og tilstander som regnes som psykiske lidelser. Nedsatt kognitiv funksjonsevne innebærer redusert evne til mentale prosesser som hukommelse, språk, informasjonsbearbeidelse, problemløsing og ervervelse av kunnskap og erfaring. Noen mennesker blir født med en nedsatt funksjonsevne, mens andre får en funksjonsnedsettelse etter f.eks en ulykke eller sykdom.

Hvordan skaffer man seg et hjelpemiddel

Alle som har et varig behov (min 2 år)  for hjelpemidler kan søke NAV om utlån gjennom NAV Hjelpemiddelsentral i det fylket der du bor. Hvis du er usikker på hva du trenger, er det best å søke råd hos noen som kan hjelpe deg. Vi anbefaler at du tar kontakt med helsetjenesten i kommunen din . De har god erfaring med å utrede behov og å søke hjelpemidler, og vil også kunne følge deg opp hvis du ønsker det. Har du behov for tilrettelegging eller hjelpemidler på skolen eller på arbeidsplassen, er det naturlig å ta kontakt med læreren, arbeidsgiveren eller bedriftshelsetjenesten der du jobber.

Abilia tilbyr

Abilia kan bistå NAV Hjelpemiddelsentral ved utprøving av hjelpemidler. I tillegg tilbyr vi kurs og opplæring innenfor våre produkt-og fagområder til brukere , fagpersoner og pårørende.

Våre Hjelpemiddelkonsulenter har bred erfaring og kompetanse innenfor ulike funksjonsnedsettelser, teknikk, pedagogikk og ergonomi, i tillegg til mange års erfaring med ulike brukergrupper. Ta gjerne kontakt med en av våre hjelpemiddelkonsulenter for å diskutere ulike løsninger.