Release notes Rolltalk Designer 8.3.1

2015 okt 19 - 14:54

Vi har laget en patch 8.3.1 for Rolltalk Designer. Dette på grunn av enkelte problemer som ble oppdaget i forbindelse med utgivelsen av 8.3, og som nå er løst. 8.3.1. kan lastes ned direkte via programmet. Start Rolltalk Designer og klikk på "Søk etter oppdateringer". Du velger selv når du vil gjøre oppgraderingen! Nedenfor ser du de viktigste korrigeringer som påvirker deg som bruker og / eller hjelpere. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakt oss på Abilia.

Sider og bilder

  • Link til Abilias supportsider er løst.
  • Problemet at bilder / symboler på enkelte felt forsvant når man lagret en sidemal eller brukte skanning er løst.

Video

  • Dwell kan ikke lenger kollidere med avspilling av videoklipp på Youtube. Dersom videoklipp spilles på full skjerm, vil dwell ikke lenger pause og starte filmen når du ser på skjermen.
  • Youtube har imidlertid stoppet avspilling av beskyttet materiale i andre videolesere (som Rolltalk Designer). For å kunne se videoklipp som er beskyttet av opphavsrett, må du derfor starte dette på YouTubes originale nettside fra en nettleser på skrivebordet ditt.

Annet

  • Problemer med å overføre større brukerprogram (Lag filer for distribusjon) er løst ved å hake av for: Lagre som enkeltfiler.
  • Ta opp lyd fra e-post er løst
  • Feil på grunn av duplisert felt er løst.
  • Nøkkelhull som peker mot andre nøkkelhull har forårsaket en forsinkelse i programmet. Dette er nå løst.

Les revisjonshistorikk her

Jennie Gehlin - Produktsjef Kommunikation 

Sigmund Lundby - Salg – og markedsjef