PODD Introkurs og workshop

Dato 3 May 2017
Spørsmål:

John Olav Lea
john.olav.lea@nav.no
Aina Ask
Aina.ask@abilia.no

Tid 9:30 - 14:30
Sted

NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland

Påmeldingsfrist 1 May 2017
Adresse Svanholmen 7
5313
Sandnes
Pris

Kostnadsfritt

INNHOLD

Gjennomgang for å se forskjeller og likheter i  de ulike PODD bøkene.
Vise hvordan man redigerer PODD 12 – PODD 40 og PODD 70 med Rolltalk Designer.

MÅL FOR DAGEN
Lære om PODD og  hvordan man tilrettelegger en PODD kommunikasjonsbok med Rolltalk Designer

MÅLGRUPPE
Logopeder, spesialpedagoger, lærere, assistenter, ergoterapeuter, foresatte, vernepleiere og andre som er interessert i å tilrettelegge for kommunikasjon for personer med behov for ASK.

HUSK : Matpakke – te og kaffe blir servert.
NB! Det er begrenset parkeringskapasitet utenfor NAV HMS Rogaland.

Meld deg på her

________________________________________________________________________________________________________________

PODD står for Pragmatisk Organisering av Dynamisk Display.

PRAGMATISK ORGANISERING
Vokabularet er organisert etter personens kommunikative funksjoner og samtalebehov. Tar utgangspunkt i de mest effektive måtene å organisere ordforrådet på, for å møte varierte krav i kommunikasjonen

DYNAMISK DISPLAY
Kommunikasjonshjelpemidler med symboler, der et sideskift skjer på bakgrunn av det foregående valget.

PODD finnes i flere versjoner som følger de naturlige trinnene i språkutviklingen.