Workshop Rolltalk Designer +PODD utskriftsprogram og Elektronisk PODD 15 og 60

Dato 14 Nov 2017
Spørsmål

Karen Berntsen
karen.berntsen@abilia.no

Tid 10:00 - 15:00
Sted

NAV Hjelpemiddelsentralen i Vestfold

Påmeldingsfrist 10 Nov 2017
Adresse Borgeskogen 39
3160
Stokke
Pris

Kostnadsfritt

INNEHOLD
Kurset skal gi hjelp, idéer og inspirasjon til videre arbeid med kommunikasjonsløsningene.
Kurset legger opp til egenaktivitet, så eget datautstyr må medbringes.

MER INFO OG PÅMELDING:
Länk til side (NAV)