Temadag eldre hjemmeboende og Velferdsteknologi

Velkommen til temadag om eldre hjemmeboende og Velferdsteknologi.

Dato 12 Jun 2017
Spørsmål
Tid 11:00 - 15:00
Sted

Engelsborg ressursenter

Påmeldingfrist 5 Jun 2017
Adresse Helgesens gate 62
0558
Oslo
Pris

Kostnadsfritt

Dagny Wikstrøm – ergoterapeut og har jobbet innen sykehus- og eldreomsorgen. Hun har jobbet som demenskoordinator i Luleå i 10 år og har skrevet Demensboken.

Sigrid Aketun – ergoterapeut ved Geriatrisk ressursenter i Oslo

Målgruppe:

Pårørende, pedagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, hjemmesykepleie, assistenter, kommuneteknikere og andre interesserte.

Program:

11.00-11.15 - Intro v/Abilia og Engelsborg ressursenter

11.15-12.30 - Dagny Wikstrøm 

12.30-13.30 - Lunsj og utstilling

13.30-14.00 - Abilia

14.00-14.15 - PAUSE m/frukt/te kaffe

14.15-14.45 - Sigrid Aketun

14.45-15.00 - Oppsummering

Vi serverer kaffe/ te og lunsj og det er ingen deltakeravgift.

Meld deg på her