Rolltalk Designer Workshop

Dagen legges opp til at hver deltaker jobber med sitt programoppsett, og får råd og veiledning av kursholderne.

Dato 24. mai 2018
Spørsmål

Karen Berntsen
karen.berntsen@abilia.no

Tid 9:30 - 14:30
Sted

NAV Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus

Påmeldingsfrist 17. mai 2018
Adresse Kabelgaten 2, Økern
0580
Oslo
Pris

Kostnadsfritt

Workshop i Rolltalk Designer
Kurset skal gi hjelp, idéer og inspirasjon til videre arbeid med kommunikasjonsløsningene. Kurset legger opp til egenaktivitet, så eget datautstyr må medbringes.

Velkommen!

Påmelding