PODD Kurs

Dato 21 Mar 2017
Spørsmål

Charlotte Iversen
Charlotte.Iversen@nav.no

Tid 9:30 - 14:30
Sted

NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland

Påmeldingfrist 16 Mar 2017
Adresse Kokstaddalen 35
5257
Ytrebygda
Pris

Kostnadsfritt

PODD fra Abilia er utviklet sammen med Gayle Porter, grunnleggeren av PODD-metodikken og finnes i flere versjoner som følger de naturlige trinnene i språkutviklingen.

INNHOLD:

  • Lære om PODD bøkenes oppbygging.
  • Hvordan gjøre en standard PODD bok personlig
  • Hjelp til å redigere  PODD 12 – PODD 40 og PODD 70 med Rolltalk Designer

MÅL FOR DAGEN:
Bli trygg på  hvordan man tilrettelegger en PODD kommunikasjonsbok med Rolltalk Designer

MÅLGRUPPE:
De som allerede har fått en PODD bok og trenger hjelp til å gjøre den personlig. Logopeder, spesialpedagoger, lærere, assistenter, ergoterapeuter, foresatte, vernepleiere og andre som er interessert i å tilrettelegge for kommunikasjon for personer med behov for ASK.

Meld deg på her