PODD - Kurs

Lære om PODD både i papir og elektronisk og hvordan gjøre standardoppsettene personlig.

Dato 23. mai 2018
Spørsmål

Jan.Inge.Berglihn@nav.no
Rådgjevar Kommunikasjon, Kognisjon og Varsling
NAV // Hjelpemiddelsentral Sogn og Fjordane
Tlf: 57 01 62 90

KONTAKTPERSON ABILIA :
Aina Ask
Aina.ask@abilia.no

Tid 10:00 - 15:00
Sted

NAV Hjelpemiddelsentral I Sogn og Fjordane

Påmeldingsfrist 16. mai 2018
Adresse Steinavn. 12
6800
Førde
Pris

Kostnadsfritt

PODD står for Pragmatisk Organisering av Dynamisk Display.

Pragmatisk organisering

Vokabularet er organisert etter personens kommunikative funksjoner og samtalebehov. Tar utgangspunkt i de mest effektive måtene å organisere ordforrådet på, for å møte varierte krav i kommunikasjonen.

Dynamisk Display

Kommunikasjonshjelpemidler med symboler, der et sideskift skjer på bakgrunn av det foregående valget. PODD finnes i flere versjoner som følger de naturlige trinnene i språkutviklingen.

INNHOLD:

Gjennomgang for å se den språklige utviklingen i PODD bøkene og i elektronisk PODD. Vise sammenhengen mellom PODD bøker og elektronisk PODD. Vise hvordan man redigerer PODD bøker og elektronisk PODD med Rolltalk Designer.

MÅL FOR DAGEN :

Lære om PODD både i papir og elektronisk og hvordan gjøre standardoppsettene personlig.

MÅLGRUPPE

Logopeder, spesialpedagoger, lærere, assistenter, ergoterapeuter, foresatte, vernepleiere og andre som er interessert i å tilrettelegge for kommunikasjon for personer med behov for ASK.

Påmelding