Pegasus kurs

Hvordan tilpasse Pegasus til det enkelte barn og bruke som kommunikasjonsmateriale på en Rolltalk/nettbrett og i papir.

Dato 20 Sep 2017
Tid 9:30 - 13:00
Sted

NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland

Påmeldingsfrist 18 Sep 2017
Adresse Svanholmen 7
5313
Sandnes
Pris

Kostnadsfritt

PEGASUS gir barnet
• en aktiv rolle i kommunikasjonen
• en tidlig start på samspill og lek
• en inngang til norsk barnekultur gjennom en samling av norske bøker,barnesanger, eventyr, aktiviteter samt rim og regler

MÅL FOR DAGEN
• Ha oversikt over hva Pegasus inneholder
• Ha tanker om hvem som kan bruke Pegasus
• Ha en kunnskap om tilpasninger av Pegasus
• Ha lyst til å bruke Pegasus

MÅLGRUPPE
Logopeder, spesialpedagoger, lærere, assistenter, ergoterapeuter, foresatte, vernepleiere og andre som jobber rundt personer med behov for ASK.

ANNET
Alle som ønsker å bruke Pegasus må opprettes som lånere hos NLB (Biblioteket for Lyd og Punkt). Dette for å få tilgang til det kopibeskyttede innholdet i Pegasus og har ingen kostnad. Innmeldingsskjema til NLB finnes her:
http://www.abilia.com/nb/pegasus-skjema
Etter innmelding hos NLB sender Abilia ut lisenskoden som gir tilgang til å åpne Pegasus.
Ta gjerne med egen PC med programmet installert.

​Meld deg på her