Inspirerende produktvisning

Presentasjon av ulike hjelpemidler innen fagområdene kommunikasjon og kognisjon.

Dato 14 Sep 2017
Spørsmål

Marianne Hestvik
marianne.hestvik@abilia.no

Tid 8:30 - 12:45
Sted

Vadsø

Påmeldingsfrist 8 Sep 2017
Adresse Finnstjerna Bofellesskap, Bekkefaret 1
9800
Vadsø
Pris

Kostnadsfritt

INNHOLD
Presentasjon av ulike hjelpemidler innen fagområdene kommunikasjon og kognisjon. Det vil bli mulighet til å stille spørsmål, og man vil få tips i bruken av våre hjelpemidler.

MÅL FÖR DAGEN
Gi deltakerene økt kunnskap og oppdatering innen fagområder kommunikasjon og kognisjon.

MÅLGRUPPE
Ergoterapeuter, fysioterapeuter, vernepleiere, logopeder, spesialpedagoger, lærere, assistenter,  sykepleiere, hjelpepleiere, foresatte og andre som jobber rundt personer med behov for bistand og tilrettelegging i hverdagen.

Kurset er kostnadsfritt

Påmelding