Informasjon om ny rammeavtale for ASK området

Dato 28 Aug 2017
Spørsmål

Steffny Joseph
steffny.joseph@abilia.no

Tid 9:30 - 15:00
Sted

NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark

Påmeldingsfrist 1 Aug 2017
Adresse Hamarveien 112
2411
Elverum
Pris

Kostnadsfritt

Informasjon om ny rammeavtale for ASK området 

Agenda:

09.30 - 10.20 Velkommen, og informasjon om ny rammeavtale v/ NAV  Hjelpemiddelsentral Hedmark

10.20 - 10.30 PAUSE

10.30 -11.00 Normedia presenterer sine produkt på rammeavtale i plenum

11.00 - 11.30 Abilia presenterer sine produkt på rammeavtale i plenum

11.30 - 12.15 LUNSJ

12.15 - 12.45 Cognita presenterer sine produkt på rammeavtale i plenum

12.45 - 13.15 TobiiDynavox presenterer sine produkt på rammeavtale i plenum

13.15 - 13.30 PAUSE

13.30 - 15.00 Leverandører står på stand på ulike rom for videre produktvisning og spørsmål

Kaffe /te dekkes av arrangør. Lunsj må dekkes av den enkelte (det er mulig å kjøpe mat i kantinen)

Påmelding